Plan Vliegend hert

Samenwerken aan meer natuur rond het Zoniënwoud.Delen

Een verbindend project

Vijf gemeenten, zes natuurorganisaties, twee overheden en twee regionale landschappen slaan de handen in mekaar om samen te werken aan meer natuur en natuurverbindingen rond het Zoniënwoud. Met Plan Vliegend Hert willen we samen de bestaande brokken natuur met elkaar verbinden door hagen, bomenrijen en bos aan te planten, poelen te graven, speelplaatsen en kerkhoven te vergroenen… Zo worden op termijn de 3 Brabantse wouden Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud met elkaar verbonden tot één groen geheel.

 

Een kever als mascotte

Het Vliegend hert is de grootste kever van Europa. De mannetjes worden maar liefst 8 cm groot en hebben grote kaken die doen denken aan het gewei van een hert. De kaken zien er gevaarlijk uit maar hij kan er niet mee bijten. Ze dienen vooral om concurrenten mee te bekampen en om indruk te maken op vrouwtjes en vijanden. Het Vliegend hert is dan ook een imposante kever!

Om te kunnen uitbreiden heeft het Vliegend hert een aaneengesloten leefgebied nodig, en dat is precies wat Plan Vliegend Hert wil bereiken. Als de reuzenkever zorgeloos van Tervuren naar Sint-Genesius-Rode kan vliegen, via bossen, boomgaarden en brede hagen, is het project geslaagd. Daarom is het Vliegend hert onze mascotte.

Aanplantingen en broedhopen

 

Om onze mascottesoort te helpen, planten we heggen en houtkanten aan, maar leggen we ook broedhopen aan. Dat zijn bundels van ingegraven stammen hard loofhout. Deze langzaamaan verterende houtstronken vormen het voedsel voor de larven van het vliegend hert. Zijn broedhopen in andere gemeentes dan niet nuttig? Tuurlijk wel! Er zijn heel wat soorten ongewervelden die leven in en rond dood hout. Denk maar aan sluipwespen, gouden tor, neushoornkever, … En ook het ‘klein vliegend hert’ komt in de regio voor. Wie buiten onze zoekzones valt, kan zelf eenvoudig een grote of kleine broedhoop bouwen.

Hoe leg ik zelf een broedhoop aan? Contacteer Pieter Inspiratie voor in de tuin
© Regionale Landschappen

Actie in de kijker

©

We zijn nog op zoek naar extra tuinen Overijse waar een plekje vrij is voor een broedhoop. Hoe meer hout we in de grond steken, hoe meer kevers er over 3-4 jaar uitvliegen!

Dankzij subsidies van Vlaanderen, de provincie én een deeltje van de opbrengst van de film ‘Onze Natuur’ komen we de broedhopen gratis plaatsen. Voor het bouwen van broedhopen focussen we op plaatsen waar een populatie vliegend hert voorkomt. Contacteer Pieter om te weten of je tuin zich in een focusgebied bevindt: pieter.moysons@rld.be

©

Golfpark tervuren

Op het vernieuwde Golfpark Tervuren werden met financiële steun van het Agentschap Natuur en Bos 4 broedhopen voor het Vliegend hert aangelegd en 1700 stuks inheems plantgoed aangeplant. Voor de Vroedmeesterpad werden 2 poelen heringericht en een nieuwe aangelegd en 5 voortplantingsbakken geplaatst. Allemaal uitgerust met gestapelde stenen muurtjes waar de padden zich in kunnen verschuilen en fluiten. 

©

Beestig spelpakket

Ben je stoer als een vliegend hert? Kan je klimmen als een eikelmuis? Of fluit je net zo mooi als de vroedmeesterpad? We ontwikkelden een beestig spelpakket op maat van kinderen van 5 tot 10 jaar waarmee je ontdekt op welk dier jij het meest lijkt. Tegelijkertijd maak je ook kennis met 3 bijzondere dieren die rond het Zoniënwoud leven.

Het spelpakket zit in een handig koffertje en kan je ontlenen bij de bibliotheek of jeugddienst van Sint-Genesius-Rode en Hoeilaart.

Meer info

 


Onze partners

© Regionale Landschappen