Zwaluwen

In de lente is het altijd uitkijken naar de eerste zwaluwen die na een lange vlucht terugkeren uit Afrika. Zwaluwen komen bij ons hun jongen grootbrengen, maar dat is niet altijd even makkelijk...Delen

Bouwen met modder

Zwaluwen zijn echte insecteneters.  Omdat ze hier geen voedsel vinden in de winter trekken ze naar het verre Afrika om te overwinteren. In de lente komen ze terug naar onze contreien om voor nakomelingen te zorgen.  Ze zijn erg honkvast en keren meestal naar dezelfde nestlocatie terug. Huiszwaluwen 'metselen' hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Boerenzwaluwen zoeken stallen en schuren op om hun nesten te bouwen. 

Door de hedendaagse architectuur en bouwwoede en het feit dat onze omgeving steeds 'netter' wordt, ontstaat echter een gebrek aan geschikte locaties en modder voor het bouwen van nesten.  In veel veestallen zijn boerenzwaluwen niet langer welkom.  Door het intensieve gebruik van pesticiden zijn er bovendien minder insecten te vinden die tot voedsel dienen.  Er scheren dan ook veel minder zwaluwen door onze zomerse lucht dan vroeger. 

 

 

Zelf aan de slag voor zwaluwen

In het verleden plaatsen we reeds honderden kunstnesten voor zwaluwen (zie verder bij project Zwaluwen in nesten). Ook nu nog kan je bij sommige gemeenten terecht voor de plaatsing van een kunstnest, indien de locatie en je dakoversteek geschikt is. Die moet voldoende breed zijn en licht van kleur. Ook is het belangrijk dat er in de nabije omgeving reeds zwaluwen komen broeden.

Voor meer info, contacteer je gemeente of projectmedewerkster Annabel Pennings.

Kom meer te weten over onze zwaluwen en ontdek wat je zelf kan doen om hen te helpen in onze brochure.

Brochure Zwaluwen, zwierige acrobaten in de lucht
Huiszwaluw
© Ronald Messemaker - Buiten-Beeld
© Shutterstock

Project Zwaluwen in nesten - periode 2018-2019

Kunstnesten helpen zwaluwen vooruit 

Onze zwaluwen hebben het moeilijk omdat er steeds minder geschikte locaties zijn waar ze hun nest kunnen bouwen. Ook moeten ze vaak langer zoeken naar modder als bouwmateriaal. Daarom plaatsten we meer dan 370 kunstnesten aan geschikte huizen in de buurt van bestaande zwaluwkolonies. Dankzij de kunstnesten verspelen de zwaluwen minder krachten aan het nestbouwen en hebben ze meer tijd om jongen groot te brengen.

Regionaal Landschap Dijleland kon dit project uitvoeren dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de 13 gemeenten van het werkingsgebied. De plaatsing van de nesten gebeurde in nauwe samenwerking met de intergemeentelijke natuur- en landschapsteams (IGO) en Natuurpunt. 

© RLM vzw