Groen Blauwe Parels: Ontharding in de groene rand rond Leuven

Regionaal Landschap Dijleland vzw biedt ondersteuning aan zes locaties voor ontharding en vergroening met de steun van het Departement Omgeving in het kader van de Blue Deal.Delen

Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw) ondersteunt 6 locaties in de rand rond Leuven om te ontharden en vergroenen: de basisschool ‘De Wijzer’ in Oud-Heverlee, De GO!-school ‘De Nova’ in Kessel-lo, de terreinen aan de voetbalclub ‘De Stormvogels’ in Haasrode, de Zoet Water-site (omgeving jeugdhuis ‘Joow’) in Oud-Heverlee, het kerkhof van de zorggroep ‘Sint-Kamillus’ in Bierbeek en de kleuterschool ‘De Kraal’ in Herent.

In totaal wordt er 5144 m² verharding uitgebroken om vervolgens hemelwater maximaal te laten infiltreren, vertraagd af te voeren of te benutten. Enkele subprojecten voorzien zelfs een volledige afkoppeling van het hemelwater van de riolering. Ook worden de sites vergroend met inheemse bomen en struiken. RLD vzw zet eveneens hard in op de verspreiding van de opgedane kennis naar de erg verschillende doelgroepen.

Dit initiatief kadert binnen een programma van het Departement Omgeving (DOMG) dat deel uitmaakt van de Blue Deal waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte en waterschaarste aangaat.


De GO!-school ‘De Nova’ - Kessel-lo

Gelegen in Kessel-lo is de Go!-school ‘De Nova’, een onderwijsinstelling die bezig is aan het herinrichten van hun schoolinfrastructuur. Daarbij hoort ook de transformatie van een verharde speelplaats naar een groenblauwe buitenruimte. In totaal werd er op ‘De Nova’ al een oppervlakte van 1978m2 onthard op 2 verschillende speelplaatsen. De resterende noodzakelijke verharding loopt over naar wadi’s waar het kan infiltreren. Van de ontharde en nieuw aangelegde zones en gebouwen wordt geen regenwater meer afgevoerd naar de riolering. Momenteel bekijkt RLD samen met de school (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen, groendienst) en in samenwerking met MOS Vlaams-Brabant hoe bomen en struiken het geheel kunnen omvormen tot een echte droomspeelplaats. Aanplant zal gebeuren in samenwerking met leerlingen.

© RLD vzw - Ontharding op de site van 'De Nova'

© RLD vzw - Omvorming van de asfaltparking bij 'De Stormvogels'

Voetbalclub 'De Stormvogels' - Haasrode

Bij voetbalclub ‘de Stormvogels’ in Haasrode krijgt de site een make-over met ondersteuning van gemeente Oud-Heverlee en RLD vzw. Rondom het nieuwe clubhuis heeft de vroegere asfalt parking plaats gemaakt voor ontharde zones. Het regenwater van het dak van het clubhuis en het kunstgrasveld wordt opgevangen in ondergrondse regenwaterputten (buffercapaciteit van 100 m³), die gebruikt worden voor de spoeling van de toiletten en besproeien van het voetbalgrasveld in de zomer. Achteraan het terrein werd een grote wadi aangelegd voor infiltratie van het regenwater dat niet meer kan opgevangen worden in de regenwaterputten. De noodoverloop van de wadi wordt gekoppeld aan de bestaande gracht op de grens van het perceel. In totaal werd er een oppervlakte van 1157 m2 onthard. Komende maanden staat de aanplant/aanleg van een houtkant, een heg, kleine bomen, hooiland en borderzones met vaste planten op het programma. Bovendien wordt het maaibeheer in bepaalde zones aangepast naar hooilandbeheer om de biodiversiteit op de voetbalclub te bevorderen.


Kleuterschool 'De Kraal' - Herent

Kleuterschool ‘De Kraal’ in Herent zit in de laatste fase. Op de kleuterschool is een gedeelte van de speelplaats onthard, waarbij tegels plaats maakten voor regenwaterinfiltratiezones, schaduwbomen, struiken, een speelheuvel en spelelementen op houtsnippers. Hiervoor is er op de speelplaats 248m2 onthard. Leerlingen en ouders gingen mee aan de slag om tegels te wippen en af te voeren. Een bestaand grasveld wordt biodiverser en avontuurlijker ingericht met een speelbosje met inheemse struiken en een afgebakende bloemenweide. Deze aanplantingen worden komende maanden uitgevoerd. Het schoolfeest stond in 2023 helemaal in het teken van de toekomstige groene kleuterspeelplaats en zamelde centjes in voor de cofinanciering. De kleuters kijken vol verwachting uit naar het eindresultaat.

© Basisschool 'De Kraal' - Tegelwippen met de leerlingen

Zoet Water-site                                    Oud-Heverlee

Bij site ‘Zoet Water’ in Oud-Heverlee wordt in totaal circa 2200 m² betonverharding verwijderd, 1185 m² daarvan wordt nieuwe groenzone. Ook komt er bijkomende vergroening op reeds ontharde zones. Een voormalige rolschaatspiste in asfalt werd reeds in juli 2022 opgebroken. Hier zal een bebossing gebeuren van 400 m². De onthardingswerken zijn lopende, de groene inrichting is voorzien voor winter 2024-2025. Interleuven werkte de plannen uit voor de herinrichting van de Zoet Water-site. Dit werd voorafgegaan door een ruim participatietraject met de inwoners van de gemeente.

Basisschool 'De Wijzer'                      Oud-Heverlee

Basisschool ‘De Wijzer’ in Oud-Heverlee fusioneerde in 2023. Het speelplaatsgebruik is daardoor gewijzigd (bijvoorbeeld enkel basisschool en geen kleuterschool meer) waardoor het speelplaatsplan een nieuwe vorm zal krijgen in samenspraak met leerlingen, leerkrachten, ouders, personeel en directie. Sowieso wordt er binnen dit plan ingezet op ontharding en vergroening en regenwaterinfiltratie met een wadi.

De zorggroep 'Sint-Kamillus'          Bierbeek

Bij Sint-Kamillus in Bierbeek wordt 740 m² onthard, maar de in te groenen oppervlakte is groter, namelijk 3190 m². De onverharde delen van het kerkhof worden immers ook vergroend, evenals een grasveld palend aan de huidige betonverharding. We kunnen beroep doe op de know-how van stad Leuven, die al enkele jaren bezig is met vergroenen en ontharden van kerkhoven. Met een houtkant, bosrand en enkele loofbomen werd er reeds een deel van de vergroeining al gerealiseerd in januari 2023.


© RLD vzw - Ontharding 'De Nova'
© RLD vzw - Inrichtingsplan 'De Wijzer'
© RLD vzw - Wadi bij 'De Stormvogels'

Deze 6 projecten kaderen in een Groen Blauwe Parels project met steun van Departement Omgeving, kaderend in de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Meer informatie op bluedeal.vlaanderen

De scholen worden ook ondersteund door Natuur op School subsidie van provincie Vlaams-Brabant. Deze subsidie ondersteunt scholen die hun speelplaats biodiverser willen maken en dit educatief verankeren. Meer info op:https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/natuurprojecten-door-scholen