Holle wegen

Talrijke diepe, beboste holle wegen doorsnijden de valleiflanken in het Dijleland. Dit landschappelijk erfgoed is het koesteren meer dan waard.Delen

Van onschatbare waarde voor natuur en landschap

De dichtheid aan holle wegen in het Dijleland behoort tot de grootste in Vlaanderen... en dus ook op wereldschaal, want nergens ter wereld komen zoveel holle wegen voor als in onze streek. Deze holle wegen moeten we koesteren, want het zijn zeer waardevolle landschapselementen.

In ons druk gebruikte landschap zijn het nog steeds belangrijke stukjes natuur die een rijke wilde flora en fauna kunnen herbergen.  Vele dieren zoals vogels, vleermuizen, vossen,... gebruiken de holle wegen als schuilplaats, als uitvalsbasis om de omliggende akkers te verkennen of als verbinding tussen bossen of natuurgebieden.  Voor wandelaars, ruiters en fietsers bieden holle wegen altijd een aangename afwisseling in het landschap en een bijzondere sfeer.

Holle wegen in de schijnwerpers

Door de intensivering van de landbouw, de toenemende bebouwing en het wegvallen van het beheer, is de kwaliteit van onze holle wegen er de laatste decennia danig op achteruit gegaan. Daar willen we als Regionaal Landschap wat aan doen. Reeds in 1999 startten we met onze eerste actie rond holle wegen: een inventarisatie van alle holle wegen in het Dijleland. Dat zijn er meer dan 700!  Hieruit leerden we dat, ten opzichte van 1982, ongeveer 1/4de van de holle wegen verdwenen is; tengevolge van bebouwing, ophoging en verharding,....  Sindsdien hebben we al heel wat projecten uitgevoerd om de holle wegen opnieuw in de aandacht te brengen en op te waarderen:

 • Publicatie boek 'Holle wegen' (niet meer verkrijgbaar)
 • Publicatie handleiding over wetgeving en beheer
 • Opleiding voor milieuambtenaren en arbeiders
 • Infoavonden
 • Opruimactie zwerfvuil
 • Opmaken van beheerplannen voor de waardevolste holle wegen
 • Uitvoering achterstallig beheer
 • Herstel geulerosie
 • Publicatie vier wandelbrochures ‘Langs holle wegen in …’
 • Opmaak beheerplan 'Holle wegen in Bierbeek'
 • Ondersteuning gemeenten bij beheer van holle wegen
© RLD vzw