Historische parken en tuinen

Historische sites zijn vaak waardevolle natuurparels. Je vindt er monumentale bomen en imposante dreven, oude hoogstamboomgaarden of vergeten ijskelders. Wij springen bij indien een opknapbeurt vereist is.Delen

Een integrale aanpak

Het Dijleland telt heel wat sites die vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch standpunt bijzonder interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om pastorietuinen, historische hoeves of parkdomeinen. 

Als zo'n site een opknapbeurt nodig heeft is een integrale aanpak belangrijk. Alles start met een grondige inventarisatie. Welke bijzondere archeologische, historische, landschappelijke en ecologische elementen zijn er nog aanwezig op en rond de site? Wat leren we uit historisch bron- en kaartenmateriaal? Zijn er nog historische elementen aanwezig die opnieuw geaccentueerd kunnen worden in het landschap? Maar we kijken ook vooruit: aan welke functies moet de site in de toekomst voldoen?

In de volgende fase teken we een integraal plan uit voor de site. Indien nodig toetsen we dat plan af met het Agentschap Onroerend Erfgoed en eventuele andere betrokken overheidsdiensten. We bekijken ook welke vergunningen nodig zijn of welke subsidies kunnen verkregen worden.

Daarna kunnen we starten met de nodige ingrepen: achterstallige snoei van bomen, nieuwe aanplantingen, restauratiewerken aan kleine bouwkundige elementen, herstel van waterpartijen, ... .

Neem contact op.

 

 

 

© RLD vzw