Boer en Natuur

Landbouwers spelen uiteraard een belangrijke rol in het landschap. Wij helpen ze graag om niet alleen landbouwer, maar ook 'landschapsbouwer' te worden.Delen

Voordelen voor landbouw en natuur

Kleine landschapselementen, zoals heggen, houtkanten en bomenrijen, vormen groene verbindingen in het landbouwlandschap. Heel wat diersoorten gebruiken deze corridors om zich veilig te verplaatsen. Ze vinden er ook voedsel, een schuilplaats en nestgelegenheid.

Maar ook voor de landbouwer zijn kleine landschapselementen nuttig. Heggen en houtkanten zijn immers ook de thuisbasis van talrijke bestuivende insecten en plaagbestrijders. Ze fungeren ook als groenscherm en beschermen gewassen tegen hevige wind of zorgen voor schaduw voor het vee. De wortels van de bomen en struiken verankeren de bodem en gaan zo erosie tegen. Kleine landschapselementen maken de landbouw weerbaarder tegen klimaatverandering. En ook niet onbelangrijk, ze verhogen de belevingswaarde van het landbouwlandschap voor toeristen en recreanten.

 

© skyshoots.be
© Regionale Landschappen

Hoe ondersteunen wij landbouwers?

Landbouwers kunnen bij ons terecht voor de aanleg van hagen, heggen, houtkanten, hoogstam(fruit-)bomen en poelen. We geven advies, maken een beplantingsplan op en laten aanplantingen of graafwerken uitvoeren. We helpen bij het aanvragen van VLIF-steun voor niet-productieve investeringen (departement Landbouw en Visserij), zodat de aanlegkost voor de landbouwer beperkt blijft. We werken ook nauw samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en zorgen ervoor dat de acties kaderen binnen de huidige of toekomstige beheersovereenkomsten die de landbouwer heeft.

Ben je landbouwer en wil je ook graag landschapsbouwer worden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met projectmedewerkster Annabel Pennings.

Bekijk onderstaand filmpje vanaf tijdstip 5:05 met een voorbeeld van onze projecten in samenwerking met een landbouwer in Huldenberg.


Plattelandsproject (PDPO) - periode 2019-2021

Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Meer en betere boerennatuur, daar draaide dit PDPO-project om! Dit deden we door onze expertise samen met die van verschillende partners op een gebundelde manier aan te bieden aan geïnteresseerde landbouwers. Zo maakten zij van hun landschap een vijfsterrenlandschap waar ze extra trots op kunnen zijn en waar iedereen – mens en natuur - van kan meegenieten.

We ondersteunden landbouwers om binnen 3 actiepunten aan de slag te gaan: nestgelegenheid, voedselaanbod en landschapselementen. Aan elke maatregel waren 1, 2 of 3 sterren gekoppeld. Uit elk thema koos de deelnemende landbouwer minstens 1 actie om dan aan een totaal van minstens 5 sterren te komen.

Binnen dit project ging er extra aandacht naar de patrijs. Deze plattelandsvogel is het icoon van het agrarische landschap. De patrijs gaat er helaas sterk op achteruit… Wij legden 3 ha patrijzenakkers aan om deze soort een duwtje in de rug te geven. Bovendien zullen deze maatregelen voor de patrijs ook heel wat andere soorten ondersteunen, bijvoorbeeld grauwe gors en veldleeuwerik.

Lees hier het inspirerende verhaal van enkele vijfsterrenlandbouwers uit ons werkingsgebied. Je kan de interviews hieronder downloaden.

Dit project was een innovatief plattelandsproject met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een samenwerking tussen verschillende partners.

Landbouwers Jan en Josse Peeters uit Huldenberg
© RLD vzw
© Buiten-Beeld - Michel Greven