Amfibieëntunnels naar het park van Tervuren

Aan de Duisburgsesteenweg in Tervuren bevindt zich één van de drukste kruispunten van amfibieën en verkeer in Vlaanderen. Elk jaar in februari/maart trekken duizenden kikkers, padden en salamanders hier van hun overwinteringsplaats in het Zoniënwoud naar de vijvers van het Park van Tervuren. Vier amfibietunnels maken de oversteek nu veiliger.



Delen

Je ziet het er misschien niet maar de Duisburgsesteenweg is een dierensnelweg, elk jaar in februari/maart verandert deze plek in een ‘snelweg’ van kikkers, padden en salamanders die de baan kruisen. De amfibieën overwinteren in het Zoniënwoud en zodra de temperatuur boven een minimum gaat in februari-maart beginnen ze ‘s nachts hun reis naar de vijvers van het Park van Tervuren en andere plasjes en beken.

Daar gaan ze naartoe om zich voort te planten en hun eitjes in het water af te zetten. De reis is echter niet zonder gevaar, zeker als er een drukke baan hun pad kruist, zijn ze weerloos voor het voorbijrazende verkeer. Deze lentetrek is heel geconcentreerd met grote pieken en dan kunnen er zonder maatregelen honderden slachtoffers vallen.

Hier aan de Duisburgsesteenweg is één van de drukste kruispunten van amfibieën en verkeer in Vlaanderen. Dankzij een team vrijwilligers van Natuurpunt werden de diertjes jarenlang manueel de weg over geholpen en weten we dat in 2018 zelfs meer dan 10 000 diertjes de weg kruisten! Om hun werk te verlichten en om zo veel mogelijk verkeerslachtoffers te vermijden werden er 4 tunnels aangelegd onder de steenweg zodat de diertjes hun weg veilig kunnen afleggen. Dankzij de geleidingswanden aan de rand van de baan vinden ze automatisch de weg naar de veilige tunnels.

De betonnen geleidingswanden staan dwars op de trekroute van de amfibieën en zijn zo gemaakt dat ze er niet over kunnen klimmen, zo worden ze verplicht om de wanden te volgen tot ze aan een tunnel komen en hun weg verder kunnen zetten. Omdat de amfibieën niet oneindig ver omgeleid kunnen worden, werden er met regelmatige tussenafstand 4 tunnels aangelegd.
De tunnels zelf zijn voldoende breed en hoog en hebben openingen van boven, zo kan er licht, zuurstof en vooral regen in de tunnel, zo blijft deze aantrekkelijk voor amfibieën om doorheen te kruipen. Jaarlijks moeten de wanden en tunnels wel vrijgemaakt worden van obstakels voor het trekseizoen begint.

Regionaal Landschap Dijleland vzw bouwde deze amfibietunnels in het kader van het samenwerkingsverband Plan Vliegend Hert en werd gefinancierd door de gemeente Tervuren, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Natuur en Bos . De ontsnippering van de Duisburgsesteenweg kadert binnen de doelstelling van Strategisch Project Horizon+ voor het creëren van een robuuste open ruimte.

 

 

 

 

 

© Regionale Landschappen
© Regionale Landschappen
© RLD vzw
© Regionale Landschappen