35 organisaties engageren zich voor sterke landschappen

Op donderdag 20 oktober tekenden vertegenwoordigers van overheden, middenveldorganisaties en sociale economiebedrijven het Vlaams charter landschapsbeheer.Delen

Groot aantal organisaties engageert zich voor sterke landschappen in Vlaanderen

Op donderdag 20 oktober tekenden 35 vertegenwoordigers van overheden, middenveldorganisaties en sociale economiebedrijven het Vlaams charter landschapsbeheer. Dat gebeurde op het symposium Landschappen voor het leven, georganiseerd door de 16 regionale landschappen in Vlaanderen.

Met het charter drukken al deze ondertekenaars hun engagement uit om door samenwerking en kwaliteitsvol beheer te zorgen voor sterke landschappen die een antwoord geven op klimaatuitdagingen, bijdragen aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zorgen voor een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving en een hoge recreatieve en toeristische belevingswaarde bieden.

Voor het eerst bevestigen zoveel partners vanuit verschillende bevoegdheden en werkterreinen hun inzet voor sterke landschappen, die door kwaliteitsvol beheer ten volle kunnen bijdragen aan welvaart en welzijn.

De lijst van partners die het charter ondertekenden, alsook de volledige tekst van het charter, kan u hieronder downloaden.

Partners charter
© Wim Boonen
Symposium 'Landschappen voor het leven'
© Wim Boonen
Bas Vanderveken ondertekent charter
© Wim Boonen
© Wim Boonen