Warme Winteravond: Brabantse Wouden - Soorten die we mogen verwachten

Gratis lezing te Heverlee over de Brabantse Wouden, een kandidaat Nationaal Park in Vlaanderen.

Inschrijven

Terug naar overzicht

Waversebaan 66, 3001 Heverlee

Startplaats

20 maart 2023 | 20u00

Start

20 maart 2023 | 22u00

Einde

Gratis

prijs
Delen

Tussen Halle en Bierbeek, tussen het dagzomen van de top van het Brabants massief en het begin van de Vlaamse vallei ligt al van oudsher een lappendeken aan bossen en wouden, met drie namen die klinken: 'het Hallerbos', het 'Zoniënwoud' en het 'Heverleebos en Meerdaalwoud'. Waren ze ooit aaneengesloten als één groot 'kolen(branders)woud'? Wie heeft het dan gekapt? Wat was de rol van de eerste abdijen ? Wat was de impact van 'de Hertog'? Is er een verband tussen de bossen en de valleien?

In het kader van de kandidatuurstelling van dit gebied als Nationaal Park 'Brabantse wouden' hebben vrijwillige gebiedsdeskundigen en professionele vakexperten hun schouders gezet onder het opstellen van een landschapbiografische studie. Deze is zo omvangrijk geworden dat er een tweedelig rapport is ontstaan: hoe zag het verleden er uit (het erfgoed & landschap) en hoe zien we de toekomst (biodiversiteit - ambities)?  

In twee sessies komen Maxime Fajgenblat en Bart Vercoutere dit toelichten. 

Het biodiversiteitsverhaal  zal dieper ingaan op de aanwezige dier- en planten soorten per landschappelijke eenheid, welke soorten zijn er nog en van welke soorten dromen we ook. Er wordt ook dieper ingegaan op de verantwoording van de keuze. Er moeten niet enkel 'toffe soorten' gekozen worden maar ook soorten waarvoor dit gebied in Vlaanderen een unieke rol speelt in het bewaren van en goede populatie. Dit heeft immers gevolgen  voor de visievorming, als concept dan wel als ruimtelijke uitwerking in het herstellen (versterken) van de landschapsecologische samenhang tussen de drie wouden. Bovendien blijven we aandacht vragen voor de daartussen liggende matrix met evenzeer hoge natuurwaarden. En dit alles in een snel en sterk veranderende wereld ... Zal de beuk stand houden in deze visie? Maken we de bossen groter, of creëren we dunne verbindingslinten ? Hoe gaan we om met de landbouw natuur?  Kunnen de dorpen en bewoners van het NPBW ook iets bijdragen?

Het erfgoed verhaal (zie winteravond 19/11/22) gaat dieper in op de vele verhalen die in dit gebied geschreven zijn, gaande van het geo-erfgoed (8G), tot de moderne mens (5G). Het landschap wordt inderdaad omschreven op basis van de geologische opbouw, de unieke bodemeigenschappen en de topografische elementen en hoe deze vandaag de dag nog te bewonderen zijn. Daarmee is de vroege mens aan de slag gegaan en heeft meer of minder sporen achter gelaten, heeft het gebied (on)bewust aangepakt en is zo mee landschapsvormer geworden. Wie heeft het bos gekapt ? Waarom is leenbodem onvruchtbaar ? Wat vertellen percelen ons ? Hoe komt het toch dat er zoveel bronnen zijn ? Wat is het eerste monument, het oudste gebouw en de impact van het ontstaan van België geweest op het landschap van het kandidaat Nationaal Park.

 

Locatie: Raadzaal Oud-Gemeentehuis, Waversebaan 66, 3001 Heverlee

 

De Warme Winteravonden worden georganiseerd samen met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en met Natuurpunt. Met de steun van Stad Leuven en Provincie Vlaams-Brabant.