header.jpg

Een Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Landbouwlandschap 640x427Meer en betere boerennatuur, daar draait dit project om! Dit doen we door onze expertise samen met die van verschillende partners op een gebundelde manier aan te bieden aan geïnteresseerde landbouwers. Zo kunnen zij van hun landschap een vijfsterrenlandschap maken waar ze extra trots op kunnen zijn en waar iedereen – mens en natuur - van kan meegenieten.

Landbouw neemt een grote plaats in in ons Vlaams-Brabantse landschap. Graslanden, weilanden en akkers vormen het leefgebied voor een grote diversiteit aan soorten. Allerlei akker- en weidevogels zijn voor hun overleving en voortplanting zelfs volledig afhankelijk van dit soort biotopen, denk maar aan de grauwe gors, de patrijs, de veldleeuwerik, de kievit, … Maar ook heel wat andere soorten vinden hier een geschikte woonplaats.

Weide- en akkervogels maken hun nestplaatsen in en rond akkers en weilanden. Ook vinden ze hier hun voedsel: in de zomer zijn ze op zoek naar insecten, in de winter doen ze zich tegoed aan zaden. Sommige soorten verkiezen de meer open landschappen, anderen vinden hun toevluchtsoord in hagen, heggen en houtkanten rond de weilanden of akkers. Deze soorten kunnen we op verschillende manieren een handje helpen, enerzijds door er voor te zorgen dat er altijd voedsel aanwezig is, anderzijds door de nestplaatsen onverstoord te laten of door extra ruimte voor nestplaatsen te creëren. Insecten kunnen we lokken door bijvoorbeeld bloemenrijke akkerranden in te zaaien, waar ze op zoek gaan naar nectar. In de winter kan de landbouwer dan weer zorgen voor genoeg voedselaanbod door wintergranen te laten staan. Nestgelegenheid kan op verschillende manieren gecreëerd worden. Voor de akker- of weidevogels die hun nesten midden in de velden maken, is het belangrijk om het tijdstip van maaien en oogst hier zo op af te stemmen dat de nesten niet verwoest worden. Voor andere soorten zoals torenvalk en steenuil kunnen nestkasten geplaatst worden, voor boerenzwaluw en huiszwaluw kunnen we kunstnesten voorzien, bijenblokjes lokken solitaire bijen,...

Voordelen voor de landbouwer

Niet enkel de biodiversiteit haalt profijt uit dit project, ook de landbouwer haalt hier tal van voordelen uit. Allerlei soorten die we aantrekken leveren een nuttige bijdrage aan de landbouw. Bestuivers en plaagbestrijders dragen positief bij aan de productiviteit van het landbouwbedrijf. Daarnaast zorgen aanplantingen voor een verhoogde weerbaarheid tegen het klimaat en de klimaatverandering: ze doen dienst als een groen scherm tegen windwerking en hevige regenval, wortels vormen een verankering tegen bodemerosie, aanplantingen vormen schaduwplekken bij hoge temperaturen,…

Bovendien dragen de genomen maatregelen en inspanningen bij aan een verhoogde streekidentiteit en esthetische waarde van het landschap. Niet enkel de landbouwers zelf zullen hiervan profiteren, maar ook de mensen uit de buurt en dagjestoeristen genieten van de groene en biodiversiteitsrijke omgeving. Zo kan de landbouwer extra trots zijn op zijn rol als voedselproducent én als producent van boerennatuur.

Maatregelen binnen 3 thema’s

We ondersteunden landbouwers om binnen 3 actiepunten aan de slag te gaan: nestgelegenheid, voedselaanbod en landschapselementen. Hierbinnen zijn verschillende maatregelen mogelijk, een opsomming hiervan kan je lezen in onze projectfiche. Aan elke maatregel zijn sterren gekoppeld (1, 2 of 3). Uit elk thema kiest de deelnemende landbouwer minstens 1 actie om dan aan een totaal van minstens 5 sterren te komen: een vijfsterrenlandschap is in opmaak.

De patrijs in de schijnwerpers

Binnen dit project gaat er extra aandacht naar de patrijs. Deze plattelandsvogel is het icoon van het agrarische landschap. De patrijs gaat er helaas sterk op achteruit… Wij gaan aan de slag met de aanleg van patrijzenakkers om deze soort een duwtje in de rug te geven. Bovendien zullen de maatregelen voor de patrijs ook heel wat andere soorten ondersteunen, bijvoorbeeld grauwe gors en veldleeuwerik.

Een aantal vijfsterrenlandbouwers in de kijker

Hans Roskams uit Kortenberg

Kristof Vanden Eynde uit Huldenberg

Bert Dumortier uit Huldenberg

Josse en Jan Peeters uit Huldenberg

Tom Cockx uit Tervuren

Wil je zelf op pad om een vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur te ontdekken?

Een mooie wandelroute kan je hier downloaden. Wandel door een prachtig landbouwlandschap met mooie vergezichten. Let onderweg zeker op de groene linten (hagen, heggen, houtkanten) in het landschap. Zij maken het landschap niet alleen mooier, maar zijn ook van onschatbare waarde voor de natuur. Ze zorgen voor meer voedsel en schuilmogelijkheid voor tal van dieren. Ze vormen landschappelijke verbindingen waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen. Ook voor de landbouwers zijn ze waardevol: ze verminderen het wegspoelen van grond tijdens hevige regen en ze zorgen voor een natuurlijk evenwicht (ze trekken vijanden aan voor de plaagsoorten op de landbouwgewassen).

Start: Pastorieplein Vossem (parking) of Busstop Vossem Pastorieplein

Welke ondersteuning bieden wij de landbouwer?

Inhoudelijke ondersteuning om de gekozen maatregelen te realiseren, volledig op maat van het bedrijf. Het advies en de voorstellen zijn gratis en vrijblijvend. Voor de realisatie op het veld dragen wij een deel van de kosten.

Ben je zelf landbouwer in ons werkingsgebied en wil je zelf een vijfsterrenlandschap creëren? Aarzel dan niet op contact op te nemen met onze projectmedewerkster.

ContactDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 016 40 85 58

Meer info vind je in deze projectfiche

Dit project is een innovatief plattelandsproject met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een samenwerking tussen verschillende partners.