header.jpg

Strategisch project HORIZON

Het strategisch project HORIZON startte in maart 2014 en loopt drie jaar. Het wil de verbinding tussen het Zoniënwoud en de gemeenten Hoeilaart en Overijse sterk verbeteren, door de ontwikkeling van onthaalpoorten in Groenendaal en Jezus-Eik. 

HORIZON wil ook werk maken van een groenblauw netwerk dat tevens oog heeft voor recreatieve noden. Met de officiële start van het Landinrichtingsproject IJsevallei in september, wordt de  realisatie van de ecologische en recreatieve open ruimteverbindingen al een stuk tastbaarder.  Meer info.