header.jpg

Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Op die manier kunnen ze zowel functioneel als recreatief interessante trajecten vormen.

Trage wegen vormen bijzondere elementen in ons landschap. Ze zijn vaak al eeuwenlang aanwezig en dus vanuit cultuurhistorisch oogpunt heel waardevol. Ze vormen daarnaast vaak het leefgebied voor heel wat planten en dieren. Meer achtergrondinformatie over trage wegen vind je hier.

Regionaal Landschap Dijleland (RLD) vzw geeft bijzondere aandacht aan de trage wegen in het Dijleland. Zo zorgt ze – samen met diverse partners – voor het opnieuw openstellen van verloren gewaande buurt- of voetwegen. Het landschapsteam van RLD vzw maakte voetweg 164 - ‘Varrendel’ genaamd – opnieuw toegankelijk voor wandelaars en dit i.s.m. de gemeenten Huldenberg en Overijse. Een fotoverslag van dit project vind je hier.

In Bertem maakte het landschapsteam i.s.m. het gemeentebestuur het eerste gedeelte van de Jeneverweg terug open. De Jeneverweg is een weg die in de Atlas der Buurtwegen als sentier en chemin nr. 60 wordt vernoemd. Door jarenlang onbruik was hij grotendeels dichtgegroeid en niet meer bewandelbaar. Ook van deze werken kan je een fotoverslag bekijken.

In het Dijleland reed van 1905 tot 1957 een tram rond. Hij werd de ‘Zwarte Jean’ of ‘Zwette Jean’ in het dialect genoemd vanwege de zwarte rookwolken die hij achterliet. In het landschap vind je nog heel wat restanten terug van deze tramlijn: kilometers lange beddingen, brugjes, stationsgebouwtjes, ….  RLD vzw maakte een wandelbrochure rond deze oude trambedding van de Zwarte Jean. Een deel van de trambedding werd opgenomen in het Wandelnetwerk Zuid-Dijleland. De volgende jaren zullen in het kader van het Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel en met medewerking van de gemeenten bijkomende delen van de trambedding ingeschakeld worden in het wandelnetwerk. Over de tram heeft de Heemkundige Kring van Huldenberg trouwens een uitgebreid werk gepubliceerd: 'Met stoom en mazout'.

Een andere wandel- en fietsbrochure van RLD vzw voert je langs de trage wegen van Oud-Heverlee en Bierbeek.