header.jpg

Lopende projecten

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Ben je eigenaar van een lapje grond waar best nog wat ruimte is voor natuur? Heb je interesse om een poel, hoogstamboomgaard, haag of houtkant aan te leggen? Kijk dan snel onder de projecten Breedsmoel zoekt poelHoogstamboomgaarden en Hagen, houtkanten, knotbomen voor meer info. Als je voldoet aan de projectvoorwaarden kunnen wij deze kleine landschapselementen ook bij jou aanleggen. Ook voor bosuitbreidingsprojecten kan je bij ons terecht.

We ondersteunen ook scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen en bedrijven bij het natuurgericht vergroenen van hun domein. Daarnaast voeren we ook soortgerichte projecten uit, bijvoorbeeld voor vleermuizen of zwaluwen. We werken ook rond het behoud van allerlei klein historisch erfgoed. Daarbij leggen we steeds de link met natuur- en landschapszorg. Zo kunnen we bijvoorbeeld het herstel van een ijskelder koppelen aan de inrichting ervan als winterverblijf voor vleermuizen.

Breedsmoel zoekt poel

Poelen zijn onmisbare voortplantingsbiotopen voor onze amfibieën.  Wij herstellen verlande poelen in hun oude glorie of leggen nieuwe poelen aan.   Extra aandacht hebben we voor de Vroedmeesterpad en Kamsalamander. 

Lees verder...

Hagen en houtkanten

Heb je interesse om een streekeigen haag, bloesemheg, houtkant of knotbomenrij aan te leggen? Regionaal Landschap Dijleland vzw kan je daarbij ondersteunen. Ook bij achterstallig onderhoud steken we graag onze handen uit de mouwen.

Lees verder...

Hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn parels in het landschap. In de lente genieten we van de prachtige bloesems en in het najaar van een grote variatie aan lekker fruit. Hoogstamboomgaarden gonzen ook van het leven!  Heel wat dieren vinden er voedsel, rust en een broedplaats.

Lees verder...

Paard en Landschap

Paardenheg RLZH smallNet als elders in Vlaanderen, is ook in het Dijleland het aantal paardenweides de laatste jaren flink toegenomen. Jammer genoeg zijn die weides nog al te vaak saaie, overbegraasde lappen gras. Dat kan veel beter, voor paard en landschap! Daarom helpen wij paardenhouders die hun weide ecologisch willen inrichten. Dat levert niet alleen meer natuur op, het komt ook de gezondheid van de paarden ten goede.

Lees verder...

Groene speelplekken

boomstammen De Bijenkorf Herent c An 2 300x200Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Het brengt ons brein tot rust en verlaagt stress. Daarom ondersteunen we scholen, verenigingen en gemeenten bij het natuurgericht vergroenen van hun domein. We maken in overleg een vergroeningsplan op, adviseren bij de keuzes voor aanplantingen en kunnen helpen in de uitvoeringsfase.

Lees verder...

Natuur met Zorg

Natuur met zorgSteeds meer zorginstellingen zetten in op de vergroening van hun buitenruimte. Het positieve effect van natuur op het fysiek en mentaal welzijn is immers volop bewezen. En bij kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kinderen, ouderen, mensen met een langdurige ziekte of handicap, is het effect het sterkst. Een groene buitenruimte therapeutisch kunnen inzetten is dan ook een grote meerwaarde voor de zorg.

Lees verder...

Ecologisch groen op bedrijventerreinen

bijenwand HofDeSoeteInvesteren in een aantrekkelijk en groen bedrijventerrein loont. Je helpt er niet alleen de biodiversiteit een handje mee. Het levert ook een mooi visitekaartje op en je werknemers varen er wel bij. Want een aantrekkelijke werkomgeving heeft bij iedereen een streepje voor. Bovendien draagt elke vergroening bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

Lees verder...

Plan Vliegend hert

Vliegend hert Lucanus cervus Els Branderhorst Buiten beeld 32333 lowres srgbVijf gemeenten, zes natuurorganisaties, twee overheden en twee regionale landschappen slaan de handen in mekaar om samen te werken aan meer natuur en natuurverbindingen rond het Zoniënwoud.

Lees verder...

Een Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Landbouwlandschap 640x427Meer en betere boerennatuur, daar draait dit project om! Dit doen we door onze expertise samen met die van verschillende partners op een gebundelde manier aan te bieden aan geïnteresseerde landbouwers. Zo kunnen zij van hun landschap een vijfsterrenlandschap maken waar ze extra trots op kunnen zijn en waar iedereen – mens en natuur - van kan meegenieten.

Lees verder...

Historische parken en tuinen

In het  Dijleland bevinden zich heel wat locaties die vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch standpunt bijzonder interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om pastorietuinen, historische hoeves of kasteeldomeinen.

Lees verder...

Klein bouwkundig erfgoed

In het Dijleland komt nog heel wat klein waardevol, niet-beschermd, bouwkundig erfgoed voor zoals tumuli, (veld)kapellen, grens- en schandpalen, waterputten, poorten, bakovens, serres, etc. Zij hebben vaak een belangrijke cultuurhistorische waarde, maar kunnen ook landschappelijk zeer waardevol zijn. 

Lees verder...

IJskelders en bunkers

Je treft in het Dijleland – soms verscholen in het landschap – talrijke bunkers aan. Ze maken deel uit van de KW-linie, de verdedigingslijn die de Belgische overheid aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bouwde als bescherming tegen een Duitse aanval.  Hun oorspronkelijke functie viel gauw weg en het aftakelingsproces begon.

Lees verder...

Holle wegen

De dichtheid aan holle wegen in het Dijleland behoort tot de grootste in Vlaanderen... en dus ook op wereldschaal, want nergens ter wereld komen zoveel holle wegen voor als in onze streek. Deze holle wegen moeten we koesteren, want het zijn zeer waardevolle landschapselementen.

Lees verder...

Acties voor soorten

Vroedmeesterpad (c) Jelger Herder Buiten-BeeldVoor een aantal bijzondere soorten die in het Dijleland voorkomen zetten we specifieke acties op! We werken aan het verbeteren van leefgebieden of creëren voortplantingsbiotopen, zodat we de populaties van deze soorten kunnen versterken.

Lees verder...

PSN-projecten

Heide1Het Agentschap voor Natuur en Bos kent 'Projectsubsidies Natuur' (PSN) toe aan projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. Ook wij zetten deze subsidies in het Dijleland in. We geven graag een overzicht van onze lopende PSN-projecten.

Lees verder...

Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Op die manier kunnen ze zowel functioneel als recreatief interessante trajecten vormen.

Lees verder...

Landbouwbedrijfsplanning

perceelsrand langsheen houtkantLandbouwers kunnen een beroep doen op de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij voor het afsluiten van beheerovereenkomsten. Ook binnen het Regionaal Landschap Dijleland is er een bedrijfsplanner actief.

Lees verder...

Natuurpark De Groene Vallei

In de gemeenten Herent, Kampenhout, Kortenberg  en Steenokkerzeel  liggen enkele prachtige natuurgebieden verscholen. Je vindt er moerassen, bossen, graslanden met orchideeën, maar ook echte landbouwlandschappen en weidse vergezichten.

Lees verder...