header.jpg

Gluren bij de buren

In het traditionele landbouwlandschap was veel ruimte voor natuur. Bomenrijen, heggen, houtkanten, bosjes, poelen, … ze hadden allemaal een economische functie. Met de industrialisering van de landbouw kwamen deze natuurelementen meer en meer onder druk. De nood om de resterende natuur te beschermen groeide en zo ook de milieubeweging.

Aldus ontstonden twee groepen, beiden actief in het landelijk gebied maar elk met een ander doel voor ogen. In plaats van samen te werken, groeiden de vooroordelen en het onbegrip.

Dit kan en moet echter anders want dialoog en samenwerking vormen de beste optie voor een ecologisch en economisch leefbaar platteland in de toekomst.  Om de toenadering tussen beide partijen een handje te helpen organiseerden vier Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen samen de dialoogdag 'Gluren bij de buren' met plaastbezoeken en een panelgesprek.

Een ontmoetingsdag tussen landbouw en natuur

Op 16 juni 2006 gingen landbouwers en natuurliefhebbers bij elkaar op bezoek om een antwoord te krijgen op een hele reeks vragen. Wat komt er allemaal kijken bij het beheer van een natuurgebied en het runnen van een landbouwbedrijf? Hoe dragen landbouwers zorg voor natuur en milieu? Welke problemen ondervinden natuurbeschermers en boeren bij hun werk? Is er ook samenwerking tussen beide groepen?

Het werd een boeiende dag waarop we leerden dat op lokaal niveau het water niet zo diep is als gedacht.  Individuele boeren en lokale natuurverenigingen zijn best bereid samen te werken en we hebben hiervan ook enkele mooie voorbeelden gezien.  Toch werd ook duidelijk dat er nog heel wat scepsis en begripsverwarring heerst.  Landbouwers en natuurbeschermers praten bijvoorbeeld nog lang niet altijd over hetzelfde als het over ‘natuur’ gaat.  De bereidheid tot toenadering is er dus wel, maar er is nog een weg af te leggen... .

‘Gluren bij de buren’ was een gezamenlijke organisatie van de Regionale Landschappen Dijleland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Zenne, Zuun & Zoniën, de provincie Vlaams-Brabant, de landbouworganisaties (Boerenbond, VAC en ABS) en natuurverenigingen (Natuurpunt, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud)'.