header.jpg

Het Groene Bekken van de Weesbeek

Molenbeek in Herent

De Weesbeek en haar zusterloop de Molenbeek zijn zijbeken van de Dijle. Ze stromen als groene aders van zuid naar noord door Herent en Kortenberg, vloeien samen in Kampenhout en monden uit in de Dijle in Boortmeerbeek. In de valleien van deze twee beken komen heel wat waardevolle natuur- en bosgebieden voor, maar tegelijkertijd zorgen de beken op sommige plaatsen voor overlast. Ook de waterkwaliteit is niet overal optimaal.

 

Water en bos

In het najaar van 2008 ging het project ‘Het Groene Bekken van de Weesbeek’ van start. Het liep tot en met augustus 2011. Met dit project wilden de gemeenten Herent, Kampenhout en Kortenberg samen zoeken naar oplossingen voor de knelpunten rond waterbeheer op hun grondgebied.

Tegelijk wilden de gemeenten met het project de bestaande waardevolle bossen versterken en met elkaar verbinden. Hiervoor schakelden de gemeenten Regionaal Landschap Dijleland vzw en de Vlaamse Landmaatschappij in.

Naast de hoofdthema’s water en bos had het project ook oog voor recreatie, landbouw en natuur en de kruisbestuiving tussen al deze thema’s.

Samen met lokale verenigingen (landbouwers, natuurliefhebbers, jagers, …) en bevoegde ambtenaren werd een visie uitgewerkt voor de inrichting en het beheer van het gebied. Voor 50 deelgebieden werden gebiedsfiches uitgewerkt met daaraan gekoppeld een actielijst met 95 actievoorstellen waarmee diverse partners aan de slag kunnen.

Het project werd erkend als strategisch project en gefinancierd door de Afdeling Ruimtelijke Planning van het Vlaams Gewest.

Meer informatie

Surf naar de Weesbeekwebstek, de website van het project.