LogoRld.jpg

header.jpg

Afgeronde projecten

 Hieronder vindt u informatie over enkele projecten die niet langer lopen.

SOLABIO

'SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit' was een Europees project ter bevordering van de biodiversiteit.  Ook Regionaal Landschap Dijleland vzw deed mee.   Lees meer...

Wandelnetwerk Zuid-Dijleland

Samen met Toerisme Vlaams-Brabant, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos werkten we aan de realisatie van het knooppuntenwandelnetwerk in het Dijleland.  Lees meer...

Het Groene Bekken van de Weesbeek

In dit project werkten Regionaal Landschap Dijleland vzw en de Vlaamse Landmaatschappij samen aan knelpunten rond waterbeheer en bosverbinding/versterking in de gemeenten Herent, Kampenhout en Kortenberg.  Lees meer...

Beschermingsplan Das

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos voerden we een beschermingsplan uit voor de Das.  Lees meer...

Gluren bij de buren

Om de kloof tussen landbouwers en natuurbeschermers te dichten organiseerden de Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen in 2006 samen een dialoogdag.   Lees meer...

Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad

Natuur in de stad? Jawel hoor! Met dit project, opgestart door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, vragen we meer aandacht voor onze onmisbare stadsnatuur.  Lees meer...