header.jpg

Wandelnetwerk Zuid-Dijleland

Wandelen is niet alleen een ideale ontspanningsactiviteit en een populaire vorm van recreatie.  Het is ook een uitstekende manier om een prachtige streek als het Dijleland te verkennen! Met het project ’Een wandelnetwerk voor het Dijleland’ (2008-2010) werkten Regionaal Landschap Dijleland vzw, Toerisme Vlaams-Brabant vzw, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos samen aan een uitgebreid knooppuntennetwerk. 

Lees verder...

Gluren bij de buren

In het traditionele landbouwlandschap was veel ruimte voor natuur. Bomenrijen, heggen, houtkanten, bosjes, poelen, … ze hadden allemaal een economische functie. Met de industrialisering van de landbouw kwamen deze natuurelementen meer en meer onder druk. De nood om de resterende natuur te beschermen groeide en zo ook de milieubeweging.

Lees verder...

Het Groene Bekken van de Weesbeek

Molenbeek in Herent

De Weesbeek en haar zusterloop de Molenbeek zijn zijbeken van de Dijle. Ze stromen als groene aders van zuid naar noord door Herent en Kortenberg, vloeien samen in Kampenhout en monden uit in de Dijle in Boortmeerbeek. In de valleien van deze twee beken komen heel wat waardevolle natuur- en bosgebieden voor, maar tegelijkertijd zorgen de beken op sommige plaatsen voor overlast. Ook de waterkwaliteit is niet overal optimaal.

Lees verder...

Beschermingsplan Das

De volledige naam van dit project luidde: Beschermingsplan voor de Das (Meles meles) in het zuidelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en het taalgrensgebied.  Het project liep van maart 2004 tot mei 2007.  Op enkele zwervende verkeersslachtoffers na was de Das reeds enkele decennia uit Vlaams-Brabant verdwenen. Stroperij, de vernieling en verstoring van burchten, en een sterke toename in weginfrastructuur en verkeer vormen de belangrijkste oorzaken voor het verdwijnen van deze diersoort.

Lees verder...

SOLABIO

Van oktober 2008 tot maart 2012 liep het Europese project SOLABIO.  Niet minder dan 27 organisaties en overheden uit 5 Vlaamse en 3 Nederlandse provincies namen deel aan het 3 jaar durende project. In de eerste plaats wilde het project een toename van de biodiversiteit bewerkstelligen.  Daarnaast behoorde ook het herstel van waardevolle landschappen tot de doelstellingen.

Lees verder...

Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad

Naarmate steeds meer mensen in de steden wonen - ondertussen al meer dan 50 procent van de wereldbevolking - is aandacht voor stedelijke natuur meer dan noodzakelijk. De vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud startte in het najaar van 2010 daarom met dit nieuwe project. Natuurpunt Oost-Brabant vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw en de provincie Vlaams-Brabant sturen en ondersteunen het project mee. 

Lees verder...