header.jpg

Samen zorgen voor natuur en landschap

Regionaal Landschap Dijleland vzw is een samenwerkingsverband tussen lokale overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, toeristische organisaties en wildbeheereenheden.

Met financiële steun van de gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant werken we projecten uit om de natuur en het landschap in de streek te versterken.

Alle partners zijn vertegenwoordigd in onze Algemene Vergadering die tweemaal per jaar samenkomt.  Samen beslissen zij welke projecten het RLD-team uitvoert.  Uit de leden van de Algemene Vergadering wordt om de drie jaar een Raad van Bestuur verkozen.