header.jpg

Groene speelplaatsen

De provincie Vlaams-Brabant investeerde het voorbije jaar 74.013,19 euro in ‘Natuur op school’. Ze stimuleert hiermee 12 scholen in Vlaams-Brabant om hun site te vergroenen en zo te werken aan meer biodiversiteit op en rond hun domein. In het Dijleland konden VBS Sint-Joris-Weert, De Waaier in Bertem en het Heilig Hartinstituut Heverlee rekenen op financiële steun. Regionaal Landschap Dijleland vzw hielp deze scholen inhoudelijk en op het terrein doorheen het vergroeningstraject.

 

VBS Sint-Joris-Weert toont hoe het kan

In 2018 had de Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee), samen met het oudercomité, de speelplaats opgefrist en een bijenhotel geplaatst. Van daaruit groeide het idee om de speelplaats nog drastischer aan te pakken en ze groener, meer biodivers en speelser te maken. De leerlingen mochten mee nadenken over de herinrichting van de speelplaats. Een werkgroep van leerkrachten en ouders gingen, samen met het Regionaal Landschap Dijleland, aan de slag met de plannen.

In 2019 diende de school dan een eerste subsidieaanvraag in voor ‘Natuur op School’ bij de provincie Vlaams-Brabant. Met deze middelen werd een deel van de speelplaats opgebroken. Leerlingen plantten, samen met hun (groot)ouders, gemengde inheemse hagen aan, een speelbosje en een grote linde voor schaduw op de speelplaats. Op eigen kosten werden speelheuvels en klimstammen aangelegd. De leerlingen hielpen mee aan het bouwen van de wilgenhut en aan het grote bijenhotel werd een infobord bijgeplaatst.

“Tijdens ons natuurproject 'Koesterburen' ging elke klas op zoek naar hun koesterdier in de nabije omgeving van de school. De kinderen leerden via natuurwandelingen, buitenlessen, toneeltjes en werkmomenten, en samen met leerkrachten en ouders, over het belang van deze dieren. Ze staken nadien zelf de handen uit de mouwen bij het aanplanten. Zo creëerden ze zowel een avontuurlijke speelplaats voor zichzelf als een fijne plek voor onze koesterburen. Via dit natuurproject leren ze hoe ze op een positieve en speelse wijze concreet kunnen bijdragen aan een gezondere plek om te leven”, zegt Tom Emmers, pedagogisch directeur van VBS St.-Joris-Weert.

“Het was fijn om met hen samen te werken”, zegt Annabel Pennings van het Regionaal Landschap Dijleland. “Deze school bruist van enthousiasme. Dat maakte het gemakkelijker om samen een goed inrichtingsplan op te stellen met oog voor biodiversiteit. Zo woont er bijvoorbeeld in het centrum van Sint-Joris-Weert een kolonie huiszwaluw. Deze kreeg extra nestplaatsen aan het schoolgebouw”.

Lees hier het volledige persbericht van provincie Vlaams-Brabant over Natuur op School.

 

Meer scholen springen op de groene kar

Bij het Heilig Hartinstituut in Heverlee hielpen we bij de ingroening van een stuk speelplaats van de eerste graad. Dit is echter slechts een eerste stap in een veel groter herinrichtingsproject op deze site

Basisschool De Waaier in Bertem brak de voorbije zomer een heel stuk verharding uit om een groene, avontuurlijke speelzone te creëren.

De Waaier Bertem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij basisschool O.L.V. Jezus-Eik organiseerden we deze winter een plantdag met de leerlingen om hun lange speelheuvel te beplanten met inheemse struiken.

Plantdag VBS Jezus-Eik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Courtyard International School uit Tervuren heeft dan weer grootse plannen met een lapje grond in de Schonenboomstraat: The Hope Field. Hier willen de leerlingen gaan moestuinieren, fruit kweken, bloemen zaaien en de natuur observeren. Tijdens een plantdag in februari ging voor het eerst de spade de grond in voor de aanplant van een bloesemheg rondom het perceel.

Plantdag The Courtyard International School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van 2020 startten we ook nog enkele nieuwe vergroeningstrajecten op die nog in de planfase zitten: Freinetschool De Muze in Haacht en Gemeentelijke Basischool De Lijsterboom in Blanden. Deze laatste school kan rekenen op de Vlaamse subsidie 'Proeftuin Ontharding'.

Ook interesse om op jouw school een groene wind te laten waaien?

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.