header.jpg

Een grasstrook is geen wandelpad

perceelsrand vlmWie er al eens opuit trekt tussen de velden heeft vast al eens de brede grasstroken opgemerkt aan de randen van sommige akkers. Het is verleidelijk om er een kijkje te gaan nemen en de strook als wandel- of fietspad te gaan gebruiken. Maar dat is niet de bedoeling...

 

Veel landbouwers hebben met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst lopen voor het beheer van grasranden. Bijvoorbeeld voor erosiebestrijding, akkervogelbescherming of het bufferen van waterlopen en kleine landschapselementen. Op deze grasstroken zijn naast het maaibeheer geen andere activiteiten toegestaan. Het gebeurt jammer genoeg dat mensen zonder nadenken toch op zo’n grasstrook wandelen of er zelfs met een auto over rijden. Op die manier kan de grasmat beschadigd worden of worden nesten van akker- en weidevogels vernield. Dus, zie je zo’n strook in het landschap, geniet ervan maar betreed ze niet.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.