header.jpg

Provincie bevestigt samenwerking met Regionale Landschappen

aanplanting IGO Josse Peeters bijgesnedenDe provincie verlengt haar samenwerkingsovereenkomst met de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen voor zes jaar en investeert 9,5 miljoen euro in landschap en natuur. 

De provincie Vlaams-Brabant werkt samen met de regionale landschappen, haar partners op het terrein, aan de natuur en het landschap in onze streek. Zo blijft onze provincie een aangename plek om te wonen en te leven, voor mens, plant en dier.

“We willen de inwoners en bezoekers van onze streek dichter bij de natuur brengen. Zo werken we samen aan een aantrekkelijk landschap waarin mensen kunnen genieten van de natuur en de open ruimte, bijvoorbeeld door hoogstamboomgaarden te herstellen of nieuw aan te planten. Natuur komt de gezondheid ten goede en is in tijden van klimaatverandering een absolute must. Daarnaast inspireren we ook de inwoners aan om zelf mee te doen, bijvoorbeeld door een haag, heg of houtkant aan te planten, een poel te graven of nestkasten te plaatsen”, zegt Kristien Justaert, coördinator Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

De vijf regionale landschappen in Vlaams-Brabant, Noord-Hageland, Zuid-Hageland, Dijleland, Brabantse Kouters en Pajottenland & Zennevallei, werken hiervoor nauw samen met de provincie.

Zo realiseerden ze in 2019 onder meer:

 • de aanleg, het beheer of herstel van 34 km hagen, heggen en houtkanten
 • de aanplant van 840 en het herstelbeheer van 662 knotbomen en solitaire hoogstambomen
 • de aanplant en het herstelbeheer van 1,5 km dreven
 • de aanleg, herstel of herinrichting van 57 poelen, vijvers en waterpartijen
 • de aanleg en herstel van 87 hoogstamboomgaarden
 • de (her)inrichting van patrijzenakkers, aanleg bloemenweiden, maaibeheer en ruigtebeheer, beheer en nazorg van kleine landschapselementen en bos voor een oppervlakte van in totaal 7,74 hectare
 • het bevestigen van 302 kunstnesten voor huiszwaluwen door natuur- en landschapsploegen
 • 421 particulieren, landbouwers en gemeenten kregen advies van een regionaal landschap, 411 eigenaars zijn betrokken bij een terreinactie.
 • 969 inwoners van Vlaams-Brabant kochten streekeigen plantgoed aan bij de samenaankoop Behaag je tuin. Zo maakten ze onze provincie zelf meer biodivers. Ook dit najaar gaat de samenaankoop opnieuw door.
 • 28.683 deelnemers aan publieke en educatieve activiteiten
 • in het kader van 360°-erfgoedprojecten, die zorgen voor de herwaardering van klein bouwkundige erfgoedrelicten samen met de landschappelijke historische omgeving: de restauratie van 51 waardevolle grafzerken, 1 bakoven, 3 kapellen en 2 historische poorten.

De provincie blijft als streekmotor de komende zes jaar inzetten op de ondersteuning van de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen. Vlaams-Brabant investeert tussen 2020 en 2025 6.840.000 euro voor de realisatie van een klimaatbestendig en biodivers landschap. Hierbij wordt ingezet op de versterking van robuuste groen-blauwe netwerken in de open ruimte en een groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte. Dit gebeurt via terreinprojecten, natuur- en milieueducatie en sensibilisatie.

“Natuur beperkt zich in Vlaams-Brabant niet tot natuurgebieden, maar vind je overal in het landschap. Samen met de regionale landschappen zetten we in op de versterking van ons landschap. Ook in jouw tuin en omgeving zijn er heel wat kansen en mogelijkheden om de natuur te versterken. Daarom vinden we het belangrijk om samen met de regionale landschappen verder in te zetten op het vergroten van het draagvlak voor onze natuur. Immers: iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen, hoe beperkt dat soms ook is”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Naast specifieke investeringen in natuur en landschap investeert de provincie Vlaams-Brabant 2.653.188 euro in de vijf regionale landschappen voor het bewaren en beleven van onroerend erfgoed. Hierbij ligt de focus op waardevol, niet-beschermd onroerend erfgoed en met als doel mensen verbinden en de eigenheid van de regio te versterken. In de uitvoering van de cultuurhistorische landschapszorg ligt de focus op de historische dimensie van het landschap. Dit gebeurt via terreinrealisaties, zoals 360°-erfgoedprojecten, aanleg en herstel van kleine landschapselementen, adviesverlening en sensibilisatie.

“Het regionaal landschap is het aanspreekpunt voor landschapszorg in de streek. Inwoners, verenigingen, jagers, landbouwers en gemeenten kunnen er terecht met vragen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

regionale landschappen infografiek realisaties 2019 small

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.