header.jpg

2015, een jaar vol realisaties

Bijenwand Hof De Soete

Het nieuwe jaar is al meer dan een maand bezig, maar we blikken toch graag nog even terug naar 2015. Hier een super beknopt overzichtje van onze realisaties. We delen het graag, want we zijn er fier op!

Als je op de links klikt, krijg je het fotoverslag van de werken te zien.

- 2 km hagen en houtkanten aangeplant (7318 stuks bomen en struiken)

- 1300 m² struweel of bos geplant

- 10 solitaire bomen en 31 knotbomen geplant

- 148 hoogstamfruitbomen geplant

- 160 bomen, waarvan 147 hoogstamfruitbomen, kregen een achterstallige snoeibeurt

- 3 oude poelen hersteld

- inventarisatieproject rond Boerenzwaluw in Bertem

- 1 ijskelder gerestaureerd en ingericht voor vleermuizen

- 1 bunker en 1 grote zolder vleermuisvriendelijk ingericht

- 6 broedhopen voor Vliegend hert aangelegd

- 16 m² aan bijenwanden voor solitaire bijen geplaatst

- 2 veldkapellen opgeknapt en 1 tuinpaviljoen (bovenop een ijskelder) in een historisch park

- 19 vormingsmomenten en 6 publieksactiviteiten georganiseerd (1935 deelnemers)

- 2 Landschapskranten uitgebracht (samen 148.000 exemplaren)

  

 

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.