header.jpg

Kunstnesten voor huiszwaluw zijn een succes

De meeste gemeenten in het Dijleland hebben acties lopen ten voordele van huiszwaluwen. Regionaal Landschap Dijleland vzw engageerde zich drie jaar geleden om de kunstnesten die opgehangen worden met een enthousiast team van vrijwilligers op te volgen. We geven een korte samenvatting van de resultaten van de voorbije jaren.

In 2010 onderzochten we 134 kunstnesten en hiervan bleken er 37 (28%) bewoond  te zijn. Negentig kunstnesten werden 3 jaar na mekaar bezocht en voor deze nesten kunnen we een vergelijking maken tussen de jaren: in 2008 waren er 37 nesten bewoond (41%), in 2009 en 2010 telkens 29 (32%). Na 2008 was er dus een terugval te merken, maar daarna bleven de aantallen stabiel.

De belangrijkste conclusie die elk jaar opnieuw kan getrokken worden is dat het ophangen van kunstnesten ter ondersteuning van bestaande populaties huiszwaluwen erg succesvol is. Geïsoleerd opgehangen nesten raken niet bewoond.

Eigenaars van een kunstnest of andere nestkast kunnen op www.waarnemingen.be zelf ook ingeven of het nest bewoond is. Waarnemingen.be is een webdatabank waarop iedereen flora- of faunawaarnemingen kan ingeven. Sinds kort is er een speciale module voor nestkasten.  

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.