header.jpg

Hulp voor nieuwe populatie Vroedmeesterpadden

In 2009 werd een kleine populatie Vroedmeesterpadden ontdekt op het domein van het Medisch Pedagogisch Instituut Ganspoel in Huldenberg. Vermoedelijk heeft deze nieuwe populatie zich gevormd uit de populatie die zich enkele kilometers verderop standhoudt aan de Tersaerthoeve. Hulp was echter welkom voor deze padjes.

De Vroedmeesterpad is een voor Vlaanderen zeer zeldzame soort.  In het zuiden van Europa kan je ze vaker vinden. In het Regionaal Landschap Dijleland kwamen tot nu toe nog Vroedmeesterpadden voor op twee locaties in Huldenberg en Overijse. De soort werd dan ook terecht uitgeroepen tot één van de koesterburen in de provinciale biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'.  Deze bijzondere pad verdient immers onze volle aandacht en zorg.

De ontdekking van de nieuwe populatie, gelegen tussen de twee gekende vindplaatsen, is heuglijk nieuws. Maar de situatie waarin de padden er zich bevinden is niet ideaal. Men trof de padjes er immers aan onder de zwarte folie van een nieuwe aanplant met bodembedekkers. Onder de folie wordt het erg warm en daar houden Vroedmeesterpadden van. Maar eens de beplanting is dichtgegroeid, wordt de folie overschaduwd en valt het voordeel van deze schuilplaats weg.

Met enkele kleine ingrepen willen we de padden een alternatief bieden en de populatie versterken. Als vervangende schuilplaats maken we enkele zandstenen hopen die goed opwarmen in de zon. We plaatsen ook een betonnen waterbak waarin de padden hun eitjes kunnen afzetten. Deze bak biedt een alternatief voor de nabijgelegen grote poel die helaas niet zo'n goede waterkwaliteit heeft.

Je kan enkele foto's van de werkzaamheden online bekijken.

Dit project kadert in het Europese Interreg-project SOLABIO - SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit. Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt leverde advies. De provincie Vlaams-Brabant verleende financiële steun.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.