header.jpg

Nieuwe poelen voor zeldzame Kamsalamander in Wijgmaal

Aanleg nieuwe poel in WijgmaalbroekIn Wijgmaal worden elk jaar nog zeldzame Kamsalamanders waargenomen. Deze amfibieënsoort is dan ook één van de koesterburen van de stad Leuven. Samen met Natuupunt vzw, Hyla en de stad Leuven grijpen we graag de kans om deze koesterbuur een handje te helpen.

De Kamsalamander is de grootste watersalamander die in Vlaanderen voorkomt. Het is een soort die leeft in kleinschalige landschappen bezaaid met poelen en houtkanten. Om zijn leefgebied in Wijgmaal te verbeteren leggen we er een complex van zes nieuwe poelen aan. In het Wijgmaalbroek, op percelen van Natuurpunt, graven we vijf poelen van verschillende dieptes. Eén van de poelen krijgt in de toekomst een educatieve functie, compleet met vlonder en infobord. De zesde poel ligt in het natuurgebied De Dijlemeander dat eigendom is van de stad Leuven.

Bekijk enkele foto's van de werken.

Dit project kadert in het Europese Interreg-project SOLABIO - SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit. De provincie Vlaams-Brabant verleende financiële steun.

Hyla is de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.