header.jpg

Scholen zien de toekomst groen

boomstammen De Bijenkorf Herent c An 2 300x200Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze zich buiten in de natuur kunnen uitleven. En dat moet ook kunnen tijdens de speeltijd! Daarom gaat op meer en meer scholen de grijze speelplaats op de schop en wordt er ruimte gemaakt voor meer groen. Een avontuurlijke en natuurgerichte speelplek zet de kinderen aan tot meer bewegen, ontdekken, sociaal spel en fantasiespel. Regionaal Landschap Dijleland helpt scholen bij dit vergroeningstraject. Momenteel hebben we wel 20 scholen in begeleiding.

Lees verder...

Het was weer een mooi plantseizoen

aanplant Vanden Auweele smallDe lente staat eindelijk voor de deur! Dat betekent ook dat voor ons het plantseizoen afgelopen is. We mogen weer terugkijken op een mooie winter, want we konden op wel 29 plaatsen aan slag om streekeigen bomen en struiken aan te planten. Het Dijleland is op die manier weer 380 m geschoren haag, 2248 m bloesemheg en 292 m houtkant rijker. We konden ook 8400 m² bos aanplanten, 125 solitaire bomen en 22 knotwilgen. In totaal gaat het om 8262 stuks autochtoon plantgoed. Tenslotte kwamen er ook 155 hoogstamfruitbomen bij, allemaal oude rassen typisch voor de streek.

Lees verder...

Hoe plant je een boom of klimplant?

Met de campagne Leve de tuin wil de provincie Vlaams-Brabant ook jouw tuin interessanter maken voor de natuur.

Twee leuke filmpjes helpen je op weg om een zelf een boom of een klimplant te planten.

 

Een Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Ben jij ook fier op ons landschap?
Regionaal Landschap Dijleland vzw ondersteunt landbouwers die van hun land een vijfsterrenlandschap willen maken. Samen maken we het landschap aantrekkelijker voor Boer en Natuur!

Talrijke maatregelen betekenen een echte meerwaarde voor je bedrijf: bestuiving, plaagbestrijding, erosiebestrijding en een bufferende werking tegen klimaatverandering, een mooie inpassing in het landschap,...

Lees verder...

4 ISN projecten goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos

Vlaanderen is natuur 1

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceerde dit jaar opnieuw de projectoproep Investeringssubsidies Natuur-projecten voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…). Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. RLD vzw diende 4 projecten in en deze werden allemaal goedgekeurd. Dankzij deze projecten kunnen we actief bijdragen aan het behalen van enkele Natura2000 doelen voor zeldzame soorten en habitats in het Dijleland. Ontdek hieronder zelf waar de projecten gelegen zijn en wat we gaan realiseren.

Lees verder...

Inspiratiegidsen voor meer natuur in een stedelijk landschap

Hoe maken we onze dorpen en steden opnieuw groener en leefbaarder? Tuinen, bedrijventerreinen, speelplaatsen, begraafplaatsen en tuinen van scholen en zorginstellingen kunnen vaak nog heel wat natuurlijker ingericht worden. De Vlaams-Brabantse regionale landschappen en provincie hebben een aantal inspiratiegidsen gemaakt met voorbeeldverhalen, stappenplannen en een overzicht van provinciale subsidies. Je kan de gidsen hier bekijken en dowloaden of een gedrukt exemplaar bestellen.

 

 

 

Poelen en vijvers

In Bierbeek nabij de Tiensesteenweg legde RLD vzw een bospoel aanHet najaar is de ideale periode om nieuwe poelen aan te leggen of om herstelwerken uit te voeren aan bestaande poelen en vijvers. Dat hebben we dan ook gedaan. We legden twee nieuwe poelen aan en herstelden er twee oude in hun volle glorie. Daarnaast herstelden we ook twee verlande vijvers: het slib werd geruimd en de oevers werden verstevigd met kokosrol en kregen een zacht glooiend profiel. Bekijk hier het fotoverslag.

Poelen zijn onmisbaar als voortplantingsplaats voor onze amfibieën (kikkers, padden en salamanders). Ook vormen ze een leefplek voor allerhande water- en moerasplanten en insecten. Meer info over poelen kan je hier vinden.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.