LogoRld.jpg

header.jpg

Warme winteravonden 2017-18

Geelgors Buiten beeldOok de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee (Waversebaan 66) voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is welkom. De inkom is gratis. We starten telkens om 20.00u. 

 

 

Dinsdag 17 oktober

Vogelzang, klassieke muziek en welbevinden - Fernand Rochette, natuurgids

Tijdens deze voordracht mag je je verheugen op een heleboel geluidsfragmenten van vogelzang en klassieke muziek. We verdiepen ons in de fascinerende en gevarieerde vogelzang en ontdekken hoe dit onze componisten van weleer inspireerde. Ook breekt de spreker een lans voor het beluisteren van muziek en vogelzang in de natuur, om ons welbevinden te verhogen.

 

Dinsdag 21 november

Natuur in je tuin -  Patrick Luyten en Magda Cool, natuurgidsen

Acht procent van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit tuinen. Dat is meer dan al onze bossen samen! Onze tuinen kunnen echter belangrijke, groene stapstenen worden voor de natuur. Hoe dat kan vertellen Magda en Patrick je graag. Ze zijn allebei natuurgids en trotse eigenaars van een natuurlijke tuin. Ze tonen je hoe je van een steriele tuin, met enkel gras en coniferen, een groene oase kan maken. Goed voor de natuur en een streling voor het oog!

 

Dinsdag 19 december

Monitoring en beheer van ree en ever in Meerdaalwoud en omgeving - Jim Casaer (INBO) en Bart Meuleman (ANB)

Er leeft heel wat wild in de bos- en natuurgebieden in de Dijlevallei. De sprekers geven uitleg over het wildbeheer d.m.v. jacht in deze overheidsgebieden. Waarom wordt er gejaagd, waar wordt er gejaagd, op wat, door wie en wanneer? Daarnaast leggen ze uit hoe de aanwezige ree- en everzwijnpopulaties opgevolgd worden en welke gegevens verzameld worden om het beheer in het gebied op te volgen en wanneer nodig bij te sturen.

 

Dinsdag 16 januari

Wereldvoedselvraagstuk en lokale voedselstrategieën - Karel Malfliet (Broederlijk delen)           

Het kan ons verrassen: zo'n 70% van de wereldbevolking wordt gevoed door producten van lokale, kleinschalige landbouw. Historisch gezien, zijn er zo’n 7000 gewassen op aarde bruikbaar voor voedsel. Echter zijn we momenteel massaal afhankelijk van een beperkt aantal gewassen, voornamelijk grassoorten zoals rijst, tarwe en maïs. Op de wereldmarkt zijn deze bovendien in handen van internationale bedrijven die de lokale landbouw verdringen. De schade, aangericht aan de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit, is een rechtstreekse bedreiging voor het overleven van onze planeet. Kunnen lokale voedselstrategieën, zowel in het Zuiden als bij ons, de weerbaarheid vergroten en ons beter wapenen tegen de onzekere toekomst?

 

Dinsdag 20 februari

Waterbeheer en klimaatverandering - Prof. Patrick Willems en Prof. Johan Eyckmans (KULeuven)

Meer info volgt later.

 

Dinsdag 20 maart

Valleigebieden van de toekomst, met focus op de Doode Bemde - Prof. Gert Verstraeten (KULeuven) en Piet De Becker (VHM vzw)

Meer info volgt later.

 

De Warme Winteravonden zijn een organisatie van Natuurpunt.CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en Regionaal Landschap Dijleland vzw, met de steun van de Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.