header.jpg

Warme Winteravonden

Leuke lezingen van oktober tot maart in Heverlee. Ook deze winter houden we je warm met een maandelijkse voordracht over natuur en landschap. Dit jaar niet op woensdag, maar op dinsdagavond! (Een gewaarschuwd natuurliefhebber is er twee waard.) We hebben weer een gevarieerd programma met boeiende sprekers voor je klaargestoomd.

 

Deze voordrachten zijn reeds voorbij:

  • Dinsdag 18 oktober: Bunkers, ijskelders en vleermuizen
  • Dinsdag 15 november: Bodemfauna doorgrond: het belang van pissebedden en co
  • Dinsdag 20 december: Exotische planten en dieren in de natuur: vooral een probleem in ons hoofd?

 

Deze avonden staan je nog te wachten:

Dinsdag 17 januari:Muurvegetaties: groene krassen op oude stenen?

Martin Hermy, KULeuven

Muurplanten horen thuis op oude, verweerde muren. Het zijn de ‘krassen’ die deze muren een authentiek en oud uiterlijk geven. Bovendien danken veel oude muren en gebouwen hun schoonheid aan de kleurrijke vegetatie erop. De gelige tinten van de Muurbloem bijvoorbeeld geven een gebouw een zuiders en eerbiedwaardig cachet. Nochtans worden muurvegetaties op muren vaak niet geduld; ze zouden slecht zijn voor de stabiliteit van de muur. Horen krassen en antiek dan toch niet samen?

Dinsdag 14 februari: Marters en Dassen

Koen Van Den Berge, INBO

Roofdieren zoals marters en dassen hebben altijd al in een speciale relatie tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van (al dan niet vermeende) 'schadelijkheid', waardoor ze zeer zeldzaam werden of zelfs helemaal uitgeroeid raakten. Vandaag genieten zij bescherming, maar soms rijzen alweer klachten over schade, bijvoorbeeld van steenmarters. Vlaanderen neemt, als één van de dichtst bevolkte regio’s van Europa, een specifieke plaats in ten aanzien van de ‘klassieke problemen’ die mensen met roofdieren kunnen ervaren. In dit verhaal zijn dus verschillende belangen en interesses aan de orde. Tijd om hierin enige klaarheid te scheppen.

Dinsdag 14 maart: Verleden en toekomst van Vlaamse biodiversiteit

Tobias Ceulemans

De biodiversiteit in Vlaanderen lijdt onder talrijke negatieve milieuveranderingen: urbanisatie, intensieve landbouw, bodem- en waterverontreiniging, klimaatverandering… Een kwart van de Vlaamse biodiversiteit is bedreigd. Gelukkig worden er de laatste decennia maatregelen genomen om natuur te behouden en te herstellen. Maar kennen we de processen achter deze milieuveranderingen wel goed genoeg? En kunnen we in deze vijandige omgeving eigenlijk wel aan voldoende effectief natuurbehoud doen? Met het Hageland als voorbeeld, bekijken we hoe het Vlaamse landschap de afgelopen eeuwen is veranderd, welke invloed dit had op de biodiversiteit, wat er kan mislopen ondanks of dankzij natuurbeheer en hoe we de overgebleven soortenrijkdom alsnog kunnen behouden voor toekomstige generaties.

Tijdstip: telkens van 20.00u tot 22u00

Waar: Deelgemeentehuis Heverlee, Waversebaan 66, 3001 Heverlee

Deelnemen is gratis, inschrijven is niet nodig.

Opgelet! Niet langer op woensdag, wel op dinsdag!

De Warme Winteravonden zijn een organisatie van Natuurpunt-CVN, De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en Regionaal Landschap Dijleland vzw, met de steun van de Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.