header.jpg

Lopende projecten

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Ben je eigenaar van een lapje grond waar best nog wat ruimte is voor natuur? Heb je interesse om een poel, hoogstamboomgaard, haag of houtkant aan te leggen? Kijk dan snel onder de projecten Breedsmoel zoekt poelHoogstamboomgaarden en Hagen, houtkanten, knotbomen voor meer info. Als je voldoet aan de projectvoorwaarden kunnen wij deze kleine landschapselementen ook bij jou aanleggen. Ook voor bosuitbreidingsprojecten kan je bij ons terecht.

We ondersteunen ook scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen en bedrijven bij het natuurgericht vergroenen van hun domein. Daarnaast voeren we ook soortgerichte projecten uit, bijvoorbeeld voor vleermuizen of zwaluwen. We werken ook rond het behoud van allerlei klein historisch erfgoed. Daarbij leggen we steeds de link met natuur- en landschapszorg. Zo kunnen we bijvoorbeeld het herstel van een ijskelder koppelen aan de inrichting ervan als winterverblijf voor vleermuizen.

Breedsmoel zoekt poel

Poelen zijn onmisbare voortplantingsbiotopen voor onze amfibieën.  Wij herstellen verlande poelen in hun oude glorie of leggen nieuwe poelen aan.   Extra aandacht hebben we voor de Vroedmeesterpad en Kamsalamander. 

Lees verder...

Hagen en houtkanten

Heb je interesse om een streekeigen haag, bloesemheg, houtkant of knotbomenrij aan te leggen? Regionaal Landschap Dijleland vzw kan je daarbij ondersteunen. Ook bij achterstallig onderhoud steken we graag onze handen uit de mouwen.

Lees verder...

Hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn parels in het landschap. In de lente genieten we van de prachtige bloesems en in het najaar van een grote variatie aan lekker fruit. Hoogstamboomgaarden gonzen ook van het leven!  Heel wat dieren vinden er voedsel, rust en een broedplaats.

Lees verder...

Steunpunt Bos

foto Paul RosseelHet Dijleland herbergt de grootste boscomplexen van Vlaanderen. Iedereen kent het Heverleebos ,Meerdaalwoud en het Zoniënwoud wel. Maar andere pareltjes zoals het Kastanjebos in Herent met zijn vele voorjaarsbloeiers of het natte Egenhovenbos dragen samen met vele kleinere stukjes bos bij aan een grote verscheidenheid aan bostypes en natuurwaarden.

Lees verder...

Een Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Landbouwlandschap 640x427Meer en betere boerennatuur, daar draait dit project om! Dit doen we door onze expertise samen met die van verschillende partners op een gebundelde manier aan te bieden aan geïnteresseerde landbouwers. Zo kunnen zij van hun landschap een vijfsterrenlandschap maken waar ze extra trots op kunnen zijn en waar iedereen – mens en natuur - van kan meegenieten.

Lees verder...

Groene speelplekken en bedrijfsterreinen

boomstammen De Bijenkorf Herent c An 2 300x200Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Het brengt ons brein tot rust en verlaagt stress. Daarom ondersteunen we scholen, verenigingen, zorginstellingen en bedrijven bij het natuurgericht vergroenen van hun domein. We maken in overleg een vergroeningsplan op, adviseren bij de keuzes voor aanplantingen en kunnen helpen in de uitvoeringsfase.

Lees verder...

IJskelders en bunkers

Je treft in het Dijleland – soms verscholen in het landschap – talrijke bunkers aan. Ze maken deel uit van de KW-linie, de verdedigingslijn die de Belgische overheid aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bouwde als bescherming tegen een Duitse aanval.  Hun oorspronkelijke functie viel gauw weg en het aftakelingsproces begon.

Lees verder...

Klein bouwkundig erfgoed

In het Dijleland komt nog heel wat klein waardevol, niet-beschermd, bouwkundig erfgoed voor zoals tumuli, (veld)kapellen, grens- en schandpalen, waterputten, poorten, bakovens,  serres,etc. Zij hebben vaak een belangrijke cultuurhistorische, wetenschappelijke, archeologische of volkskundige waarde, maar zijn vaak ook erg beeldbepalend of landschappelijk zeer waardevol. Maatregelen voor hun behoud en restauratie dringen zich vaak op.

Lees verder...

Holle wegen

De dichtheid aan holle wegen in het Dijleland behoort tot de grootste in Vlaanderen... en dus ook op wereldschaal, want nergens ter wereld komen zoveel holle wegen voor als in onze streek.

Lees verder...

Historische parken en tuinen

In het  Dijleland bevinden zich heel wat locaties die vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch standpunt bijzonder interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om pastorietuinen, historische hoeves of kasteeldomeinen.

Lees verder...

Zwaluwen

Eén zwaluw maakt de lente niet! Maar de laatste jaren mogen we bij het zien van die ene zwaluw al best tevreden zijn. Het gaat immers niet goed met de zwaluwpopulatie in onze regio’s.

Lees verder...

Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Op die manier kunnen ze zowel functioneel als recreatief interessante trajecten vormen.

Lees verder...

Landbouwbedrijfsplanning

Het is niet altijd even gemakkelijk om na te gaan welke beheerovereenkomsten voor natuur of milieu toegepast kunnen worden op een landbouwbedrijf. Daarom kunnen landbouwers een beroep doen op de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij. De werkgebieden van deze bedrijfsplanners komen in grote lijnen overeen met de werkingsgebieden van de regionale landschappen in Vlaanderen. Ook binnen het Regionaal Landschap Dijleland is er een bedrijfsplanner actief.

Lees verder...

Natuurpark De Groene Vallei

In de gemeenten Herent, Kampenhout, Kortenberg  en Steenokkerzeel  liggen enkele prachtige natuurgebieden verscholen. Je vindt er moerassen, bossen, graslanden met orchideeën, maar ook echte landbouwlandschappen en weidse vergezichten.

Lees verder...